FAGOT FESTIVAL BESTUUR STATUTEN VERSLAGEN

FAGOT FESTIVAL

De Stichting Fagotfestival heeft als doel om de belangstelling voor de fagot te vergroten en het bespelen ervan te stimuleren, zowel door en voor amateurs als professionals. De Stichting organiseert ten behoeve hiervan tal van activiteiten, en/of maakt het mogelijk dat deze activiteiten georganiseerd worden.

De Stichting Fagotfestival heeft de formele ANBI-status (nummer: 854538501)

BESTUUR

Wim Derksen, voorzitter

Random Name

Vera Dalm, secretaris

Random Name

Dick Hanemaayer, penningmeester

Random Name
Email: veradalm@xs4all.nl
Random Name